Priser

Vi har følgende priser på lejlighedsvurderinger / andelsboligvurderinger (1.9.2018):

Vurdering med op til 5 forbedringer:
kr. 2.450,- inkl. moms.

Vurdering med mellem 5 og 10 forbedringer:
kr. 2.950,- inkl. moms.

Vurdering med over 10 forbedringer:
kr. 3.950,- inkl. moms.

Sammenlagte lejligheder og sammenlægninger samt større ombygninger fra:
kr. 4.950,- inkl. moms.

Fremskaffelse af materiale til vurderingen:
kr. 700,- inkl. moms

Forgæves kørsel eller for sen aflysning (Min. dagen før kl. 12.00):
kr. 1000,- inkl. moms

Besvarelse af købers indsigelser / genbesigtigelse
kr. 3.000,- inkl. moms

Note: Antal forbedringer er forbedringer ialt inkl. tidligere forbedringer. Hvor der ikke foreligger betalingsaftale med administrator/AB, vil sælger blive opkrævet betaling inden fremsendelse af vurderingen. 

 

Lejlighedsvurdering.dk   Helmsvej 13, 2880 Bagsværd   T: 44981024   E: info@lejlighedsvurdering.dk